Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Vážení přátelé,

rád bych Vám jménem gymnázia poděkoval za pomoc a přízeň, kterou nám v posledních dnech pomáháte dávat zdravotníkům, seniorům a všem lidem, kteří ji potřebují.

Zároveň Vám přeji radostné prožití velikonočních svátků a pevné zdraví těm z Vás, kteří to potřebují.

Tomáš Oršulák