Nová učebnice regionální geografie

Nová učebnice regionální geografie

Nová učebnice regionální geografie, která má za cíl změnit dnes již překonaný náhled na výuku geografie po složkách a naopak se zaměřit na syntetický/komplexní pohled na problematiku regionů, je na světě. Přední čeští regionální geografové doc. Jiří Anděl a doc. Ivan Bičík spolu s kartografem dr. Bláhou vytvořili originální učebnici. Učebnice byla dnes představena v Karolínu Univerzity Karlovy autory a prof. Bohumírem Jánským a prezidentem České geografické společnosti doc. Pavlem Chromým zástupcům univerzity, středních a základních škol.

Tomáš Oršulák