Alena Marková – pedagogická osobnost středních škol v Kadani

Alena Marková – pedagogická osobnost středních škol v Kadani

Pedagogové Gymnázia v Kadani je a vždy byla rozmanitá skupina lidí složená z vysoce odborně erudovaných osobností, umělců, vynikajících pedagogů, vědců a nadšenců ve svých oborech, které se jim často staly koníčky. Všichni tito lidé mají jednu důležitou vlastnost společnou. Přes 200 let vytvářejí střední školství v Kadani a pomáhají nadaným mladým lidem vstoupit na vysoké školy a následně je i vystudovat. Za dobu svého působení pedagogové pomohli neuvěřitelnému počtu, přesahující 2,5 tisíce absolventů, ukončit úspěšně vzdělání maturitní zkouškou a nastoupit na vysoké školy. Řada těchto pedagogů již dosáhla seniorského věku a aktivně ve školství nepůsobí, ale přesto na společných setkáních vytváří genius loci této školy. Irena Lenčová – vynikající profesorka německého jazyka, autorka učebnic, místní patriot, Jaroslava Chvojková – francouzštinářka, Eva Štěpánová – profesorka matematiky, Miroslav Tryzna – tělocvikář, Libuše Dlouhá a Olga Votavová – profesorky dějepisu, Jan Straka – biolog a tělocvikář, Alena Bejčková – profesorka fyziky a matematiky, Vojtěch Kraus – učitel výtvarné výchovy a českého jazyka a malíř nebo Jaroslav Podolák – bývalý ředitel. Z již nežijících učitelů nesmíme zapomenout na Alfreda Kleinberga, Karla Prodingera nebo Jitku Beranovou, Máju Fundovou a Rudolfa Koblice a řadu dalších, které vyjmenovat, by zabralo celou stranu tohoto návrhu. Přestože by si zasloužili nominovat všichni pedagogové gymnázia, tak nominována je pouze jedna z nich.

Jednou z významných současných osobností školy, ale i středního školství v Kadani, Alena Marková. Alena svázala svůj profesní a zčásti i osobní život nástupem 1. 8. 1994. Počátky jejího profesního úspěchu lze najít již v roce 1974, kdy se stala studentkou Gymnázia v Kadani. Po úspěšné maturitě vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.   V letošním roce to tedy bude 25 let od první chvíle, kdy vstoupila do učeben gymnázia jako profesorka matematiky a fyziky. Za těchto 25 let se od běžné profesorky vlastním úsilím a schopnostmi stala předsedou předmětové komise matematiky, fyziky a ICT. Dostudovala si při práci studium výchovného poradenství a stala se výchovnou poradkyní. Od roku 2016 vykonává funkci zástupkyně ředitele.

Alena Marková nespojila s gymnáziem pouze svůj profesní život, ale i osobní.  Obě její děti Jan a Miloslav vystudovali tuto školu a  její manžel Miloslav zde působil jako učitel matematiky, fyziky a ICT. V letošním roce Alena oslavila i své osobní výročí 60 let. Alena Marková jako profesorka vždy od svých studentů požadovala vysokou úroveň znalostí. Díky tomu za ní chodí stále řada našich absolventů na návštěvu. Alena Marková je známá svoji přísností, ale zároveň lidským přístupem v době, kdy mají studenti problémy. Za dobu své profesní kariéry pomohla desítkám studentů v jejich nastartování kariéry v matematicko-fyzikálních oborech. Část jejich studentů po vystudování vysoké školy v Kadani zůstala a pozitivně ovlivňuje rozvoj města Kadaně.

foto: Václav Vlasák

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.