Atletické přebory města Kadaně

Atletické přebory města Kadaně

Ve středu 12. 6. proběhly na atletickém stadionu přebory města Kadaně. Za krásného počasí a příjemné atmosféry dosáhli naši studenti a studentky skvělých výsledků a umístění na stupních vítězů. Rád bych moc poděkoval všem našim sportovcům a sportovkyním za příkladnou reprezentaci školy, zejména vítězům jednotlivých disciplín, kterých bylo rovnou pět.

Tomáš Řehák