Badatelský pobyt v Zásadě tercie

Badatelský pobyt v Zásadě tercie

Jak přesvědčit studenty, že bádání v přírodě je nejméně stejně zajímavé jako informace v mobilním telefonu? Snad se nám to daří na badatelském pobytu v Zásadě, který proběhl již počtvrté. Terciáni v krásné přírodě s potokem, řekou, pramenem a jarní květenou prošli třemi badatelskými lekcemi.

V Donínském potoce lovili bezobratlé živočichy, aby po jejich určení spočítali biotický index ke stanovení čistoty vody. Vodu z potoka, řeky a pramene zkoumali také z hlediska chemického a fyzikálního. Porovnávali teplotu, pH, průhlednost a množství rozpuštěných látek. Změřili také rychlost proudu v potoce. Matematické znalosti využili k změření velikosti průtoku vody v potoce.

Naučili se tak řešit problém jednoduchou badatelskou metodou – na výzkumnou otázku stanovili hypotézu, prakticky ji ověřili pokusy, došli k závěru a porovnali ho s hypotézou. Výsledky všech prací shrnuli v podobě prezentací, které na závěr pobytu přednesli ostatním.

Přestože nám počasí nepřálo tak, jako v minulých letech, nálada byla výborná a studentům se ani nechtělo domů.

Hana Kožíšková