Gymka Challenge: Studenti na cestě k zdravému životnímu stylu

Gymka Challenge: Studenti na cestě k zdravému životnímu stylu

Každý týden po dobu dvou měsíců se naše 3. B společně s námi ponořila do dobrodružství zvaného Gymka Challenge. Tato iniciativa nejenže oslovila naše studenty, ale také je inspirovala k tomu, aby se chopili příležitosti k vlastnímu zlepšení a k aktivnímu životnímu stylu.

Gymka Challenge nabídla studentům čtyři lákavé kategorie: vytrvalost, posílení, regeneraci a free aktivitu. Každý měl volnou ruku. Bylo možné zkusit všechny varianty, nebo se soustředit jen na jednu či dvě – či dokonce zvolit odpočinek, pokud si to tělo vyžádalo. Cílem nebylo jen získat nejvyšší počet bodů, ale spíše vybudovat zdravé návyky a posílit rutinu (nejen) pravidelného cvičení. Studenti měli možnost sdílet své úspěchy s ostatními, což přispělo k vytvoření podpůrného prostředí a též povzbuzení pro všechny zúčastněné.

Během tohoto projektu se naše studentky vydaly též do fitness centra Red Ladies Gym, kde si pod vedením Mgr. Kateřiny Měřínské vyzkoušely různé varianty cviků. Kromě toho proběhla také řada přednášek a workshopů s odborníky na témata jako je výživa, cvičení či psychické zdraví.

Gymka Challenge ukázala, že cesta ke zdraví a pohodě může být zábavná, může přinášet individuální úspěchy, ale také ukázala, že společné úsilí, motivace a podpora mohou vést k pozitivním změnám v životě každého jednotlivce i celé třídy.

Sabina Fejsáková a Dominik Šebek

Aktivity byly podpořeny z Operačního programu Jan Amos Komenský, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004804.