Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2024/2025 pro obor 79-41-K/81

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2024/2025 pro obor 79-41-K/81

Vážení uchazeči, uchazečky a rodiče,

na základě přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 oboru vyhlašuji výsledky přijímacího řízení zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, které jsou součástí přijímacího řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2024/2025. Srdečně jste i s rodiči zváni na setkání, které se bude konat ve čtvrtek 20. června v 15:30 na naší škole.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel

Reg. Číslo Výsledek Body ZŠ (prospěch, úspěchy) Body DT MA Body DT ČJ Body celkem
405832 přijat na základě přijímací zkoušky 20,6 26,0 46,6
416689 přijat na základě přijímací zkoušky 51,0 17,0 21,0 89,0
801435 přijat na základě přijímací zkoušky 32,5 26,0 29,0 87,5
801657 přijat na základě přijímací zkoušky 51,0 40,0 32,0 123,0
801838 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50,0 35,0 36,0 121,0
802297 přijat na základě přijímací zkoušky 52,0 33,0 37,0 122,0
802690 přijat na základě přijímací zkoušky 51,0 7,0 14,0 72,0
802905 přijat na základě přijímací zkoušky 50,0 16,0 16,0 82,0
803792 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50,0 27,0 27,0 104,0
804122 přijat na základě přijímací zkoušky 47,9 19,0 23,0 89,9
804661 přijat na základě přijímací zkoušky 52,0 9,0 15,0 76,0
804910 přijat na základě přijímací zkoušky 42,9 33,0 17,0 92,9
805101 přijat na základě přijímací zkoušky 43,5 34,0 15,0 92,5
805263 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 45,1 25,0 30,0 100,1
807915 přijat na základě přijímací zkoušky 46,6 30,0 32,0 108,6
807967 přijat na základě přijímací zkoušky 26,2 26,0 20,0 72,2
808114 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 26,1 26,0 52,1
808534 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 51,0 20,0 23,0 94,0
809137 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 17,1 14,0 13,0 44,1
809507 přijat na základě přijímací zkoušky 50,0 8,0 4,0 62,0
809523 přijat na základě přijímací zkoušky 53,0 33,0 29,0 115,0
809531 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 15,0 21,0 11,0 47,0
810892 přijat na základě přijímací zkoušky 51,0 25,0 15,0 91,0
811233 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 51,0 25,0 28,0 104,0
811584 přijat na základě přijímací zkoušky 52,0 36,0 28,0 116,0
811698 přijat na základě přijímací zkoušky 52,0 16,0 29,0 97,0
812320 nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 18,8 18,8
812513 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50,0 23,0 18,0 91,0
812600 přijat na základě přijímací zkoušky 52,5 44,0 40,0 136,5
812824 přijat na základě přijímací zkoušky 50,0 11,0 22,0 83,0
813239 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50,0 24,0 29,0 103,0
815308 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 40,9 1,0 8,0 49,9
815832 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 36,1 9,0 8,0 53,1
816782 přijat na základě přijímací zkoušky 52,0 17,0 17,0 86,0
817367 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 22,0 16,0 22,0 60,0
817483 přijat na základě přijímací zkoušky 50,0 26,0 24,0 100,0
818007 přijat na základě přijímací zkoušky 50,0 23,0 24,0 97,0
818013 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 31,9 13,0 10,0 54,9
818018 přijat na základě přijímací zkoušky 51,5 31,0 22,0 104,5
818349 nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 30,0 30,0
818916 přijat na základě přijímací zkoušky 55,0 31,0 35,0 121,0
819183 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 29,8 6,0 8,0 43,8
819304 přijat na základě přijímací zkoušky 52,0 26,0 28,0 106,0
819315 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50,0 37,0 19,0 106,0
819679 přijat na základě přijímací zkoušky 38,5 22,0 14,0 74,5
819680 přijat na základě přijímací zkoušky 51,0 25,0 19,0 95,0
819681 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 16,0 20,0 18,0 54,0
819686 přijat na základě přijímací zkoušky 40,9 26,0 66,9
819693 přijat na základě přijímací zkoušky 46,1 15,0 16,0 77,1
819695 přijat na základě přijímací zkoušky 50,0 25,0 14,0 89,0
819697 přijat na základě přijímací zkoušky 13,2 29,0 42,2
999991 přijat na základě přijímací zkoušky 50,0 25,0 31,5 106,5