Archeolog Vojtěch Peksa o středověkém osídlení Poohří

Archeolog Vojtěch Peksa o středověkém osídlení Poohří

Ve středu 21. února se studenti sexty seznamovali dvě hodiny s tím, jak vypadala krajina, ve které žijeme, v době středověké kolonizace. PhDr. Vojtěch Peksa z Archeologického ústavu v Mostě za pomoci lidarových snímků, starého vojenského mapování, pohlednic, starých fotografií a řady nálezů přibližoval proměny známých míst. Na modelech (ručních i počítačových) ukazoval, jak se lidem žilo v polozemnicích, jak se kvalita života proměnila se vznikem srubových a pak hrázděných domů, kdy se začal používat komín. Studenti se dozvěděli také to, jak se díky dnešním technologiím a vědeckému posunu mohou archeologové dopátrat, jakou barvu očí a vlasů měl jedinec, jehož kostru našli, co naposledy jedl, jakými nemocemi trpěl atp.

Velká pozornost byla věnována středověkým kostelům. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Kadani, kostel sv. Vavřince v Želině jsou místním asi nejznámější. Kromě nich si ukazovali snímky kostelů, které dnes už nestojí – buď kvůli Nechranické přehradě, nebo protože musely ustoupit těžbě uhlí. S kostely úzce souvisí i zkoumání hřbitovů, které potkal podobný osud.

Vojtěch Peksa se ve své profesi specializuje na období raného a vrcholného středověku. Podílí se na záchranných archeologických výzkumech na území Ústeckého kraje. V terénní a výzkumné činnosti se soustředí především na regiony Žatecka a Podbořanska. Aktivní je i ve svém volném čase: je předsedou Společenstva pro památky Podbořanska, tento spolek se zaměřuje na záchranu zříceniny hradu Křečov nedaleko Podbořanského Rohozce a také funguje jako správce archeoparku na vrchu Rubín u Podbořan.

Marcela Svejkovská

Akce byla podpořena z projektu GYMKA 2024, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004804