Přednáška Josefa Tropka o osudech čsl. legionářů v Rusku

Přednáška Josefa Tropka o osudech čsl. legionářů v Rusku

V úterý 5. prosince navštívil třídu septimy a 3. B Josef Tropek se svou přednáškou o čsl. legionářích v Rusku. Josef studuje rovněž v septimě, na gymnáziu v sousedním městě – Klášterci nad Ohří. Historie je jeho velkým koníčkem, má za sebou řadu úspěchů v dějepisných soutěžích.

Ve své rodině měl dva prapradědečky legionáře, zájem o jejich osud ho přivedl k hlubšímu zkoumání této problematiky, stal se dokonce členem Československé obce legionářské, provázel v legiovlaku. Jeho přednáška přinesla studentům jednak hlubší vhled do složité situace našich vojáků na východní frontě, zaměřila se i na jejich další osudy za občanské války a proměny jejich vnímání během první republiky, za protektorátu a pak po roce 1948. Zároveň ale ukázala cestu, kam může člověka dovést velké nadšení a zájem.

Marcela Svejkovská

Akce byla podpořena z projektu GYMKA 2024, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004804