Bobřík informatiky

Bobřík informatiky

Soutěž “Bobřík informatiky” se konala od 6. do 20. listopadu a nabídla příležitost žákům různých věkových kategorií (od 4. ročníku ZŠ až po maturitní ročník) projevit své dovednosti a zájem o svět informatiky. Tato předmětová soutěž za podpory MŠMT si klade za cíl přiblížit informatické otázky a problémy širokému okruhu studentů a chce ukázat, že informatika zahrnuje mnohem více než jen pouhé ovládání počítače.

Soutěžící se podíleli na online testu, který zahrnoval otázky týkající se informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Každá soutěž probíhala na počítačích v počítačových učebnách škol. Nejlepších výsledků dosáhli studenti Aneta Aronová (prima), Tadeáš Pořický (tercie) a Lukáš Straka (kvinta).

Pavel Syrovátka