Náboj Junior

Náboj Junior

V pátek 24.11.2023 proběhla v Ústí nad Labem týmová matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior. Naše dva týmy ve složení Errosová D., Kubincová S., Prešl J., Pořický T. (tercie) a Vosmíková K., Kubincová Z., Bulej R. Erkhes-Erdene Dorj (kvarta) opět dokázali, že se neztratí v mezinárodní konkurenci a zvládnou řešení i nelehkých a netradičních matematicko – fyzikálních úloh, které vyžadují logické myšlení a především zájem o matematiku. Terciáni byli 9. a kvartáni 15. Za to jim patří náš obdiv a velké poděkování za reprezentaci školy.

Zdena Tropková