Sledujte, jak se naše sekunda věnuje inspirativnímu projektu!

Sledujte, jak se naše sekunda věnuje inspirativnímu projektu!

V rámci “Projektem se učíme” se naši studenti ze sekundy ponořili do světa ochrany přírody. Společně jsme objevovali chráněné druhy rostlin a živočichů z Červené knihy. ???

Cílem tohoto projektu bylo podnítit zájem studentů o ochranu přírody, národní parky, chráněné krajinné oblasti a chráněné druhy. Tento projekt slouží k propojení teoretických znalostí z biologie a zeměpisu s kreativním přístupem výtvarné výchovy. Především však projekt podporuje učení skrze praktickou a projektovou práci, která je pro nás cestou k poznání přírody a zábavnějšímu vzdělávání.

Projekty s mezipředmětovými vazbami jsou efektivním způsobem, jak studenty zapojit, povzbuzovat k tvořivosti a pomáhat jim pochopit komplexní problémy v oblasti ochrany přírody. Zároveň umožňují udržitelnější a hlubší učení s aplikacemi do reálného světa.

V rámci projektu “Ochrana přírody a chráněných druhů” vznikla řada zajímavých výstupů, včetně plakátu, který bude vystaven ve škole, aby i ostatní žáci mohli vidět, jak se studenti sekundy zapojili do projektu a co se naučili.

Mgr. Andrea Horčicová