Studium práva Barbory Řehákové

Studium práva Barbory Řehákové

Barbora Řeháková absolvovala studium osmiletého Gymnázia v Kadani v roce 2019. Po maturitě nastoupila na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde studuje posledním rokem právnickou fakultu, magisterský obor Právo a právní věda. Během studia na gymnáziu se začala učit španělský jazyk, ve kterém pokračuje i rámci studia na vysoké škole. Své zkušenosti se španělštinou využila během své studijní stáže na Velvyslanectví České republiky ve Španělském království v Madridu.