Oslavy 220 let Gymnázia Kadaň začnou první říjnový víkend

Oslavy 220 let Gymnázia Kadaň začnou první říjnový víkend

Jak už jste se dozvěděli v Kadaňských novinách, tak naše kadaňské Gymnázium, v letošním roce slaví 220 let existence. Hned na začátku října Vás čekají dny otevřených dveří a především slavnostní večer, na kterém bychom byli rádi, aby se nás sešlo co nejvíc, jak z řad absolventů a absolventek, tak současných i bývalých učitelů a učitelek a obecně přátel školy.

Začínat budeme v pátek 6. října dopoledne tradičním průvodem studentstva přes Kadaň. Trasa povede kolem středních a základních škol, kde předáme zdravici ostatním studentům a školákům Kadaně. Průvod to bude veselý a hlučný – nelekejte se tedy, pokud nás potkáte. Naopak, přidejte se a slavte s námi!

Odpoledne tentýž den bude od 17.00 v prostorách školy připravena vernisáž mapující dlouhou historii kadaňského gymnázia. Uveřejněny budou i fotografie a další dokumenty týkající se budovy, ve které gymnázium sídlí a samozřejmě také historické i současné fotografie ze života školy, na kterých budete moci najít sebe i své bývalé spolužáky a spolužačky. Slavíme totiž nejen jubileum gymnázia jako instituce, ale i budovy samotné. Současní studenti a nedávní absolventi se tak mohou podívat, jak jejich alma mater vypadala před několika desetiletími. Zasloužilí absolventi si naopak mohou prohlédnout, jak prostory naší školy vyrostly do krásy. Přítomni budou samozřejmě i současní učitelé gymnázia, kteří s vámi rádi zavzpomínají na dobu vašich studií. Připraveno bude i drobné pohoštění, prohlédnout si budete moci maturitní tabla, fotografie ze života školy, práce studentů a mnoho dalšího.

V podobném duchu bude připraven i den následující, tedy sobota 7. října, kdy Vám budeme ve škole k dispozici od 9.00 do 15.00.

Od 17.00 do 21.00 se pak setkáme v hlavním sále kulturního domu Střelnice v rámci Setkání absolventů, zaměstnanců, studentů a přátel školy. Zde pro vás bude připraven program sestavený našimi studenty. Prostor bude pochopitelně i pro setkávání se se spolužáky a profesory, povídání a vzpomínání na studentská léta. Zajištěno bude občerstvení i fotokoutek, vstupné na akci je dobrovolné.

A zde je opět výzva pro vás, naše absolventy: budeme rádi, pokud se v rámci svých tříd domluvíte a na Střelnici dorazíte v hojném počtu! Možné je samozřejmě zamluvit si i stůl pro svou třídu. Kontaktovat nás můžete na emailu shanelova.eva@gymka.cz nebo telefonním čísle 777 005 977 a my pro vás stůl rezervujeme. Přijít můžete pochopitelně i bez ohlášení.

Těšíme se, že bude Střelnice pod náporem absolventů praskat ve švech!

Srdečně Vás zve

kolektiv Gymnázia Kadaň

6. 10. PÁTEK 9.00-11.00 – pochod studentů přes Kadaň

Zemědělka (TGACV)
1. ZŠ (Jednička)
3. ZŠ (Sluníčková) a ZŠ a MŠ při nemocnici
5. ZŠ (Na Podlesí)
2. ZŠ (Rudolfa Koblice)
SPŠS a OA
Archiv Kadani (Piaristické gymnázium)
Mírové náměstí v Kadani

6. 10. PÁTEK 15:00-20:00 budova školy

Den otevřených dveří
Výstava maturitních tabel
Fotografická výstava: Život školy ve fotografiích, Škola – místo, kde studujeme a žijeme (Vernisáž v 17:00)

7. 10. SOBOTA 09:00-15:00 budova školy

Den otevřených dveří
Výstava Historie, současnost a budoucnost školy

7. 10. SOBOTA 17:00-21:00 KD Střelnice Kadaň

Setkání studentů, zaměstnanců, absolventů a přátel školy