Jiří Klepp

Jiří Klepp

Jiří Klepp absolvoval osmileté Gymnázium v Kadani. Následně začal studovat Přírodovědeckou Fakultu na Univerzitě Karlově v Praze, kde studuje biologii kombinovanou s geologií se zaměřením na vzdělávání. V současné době kromě studia pracuje v České geologické službě, kde se věnuje zejména ložiskové geologii a mineralogii. Také působí jako prezident mezinárodního studentského spolku SGA Student Chapter Prague. Mimo svůj hlavní studijní obor se také věnuje první pomoci a její výuce.