Ing. Tomáš Hlavatý

Ing. Tomáš Hlavatý

Ing. Tomáš Hlavatý zakončil osmileté studium na Gymnáziu v Kadani maturitou v roce 2017. Následně absolvoval inženýrské studium na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze v oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství. V současnosti je Tomáš studentem doktorského programu Aplikované vědy ve strojním inženýství na Ústavu technické matematiky Fakulty strojní ČVUT v Praze a zaměstnancem Ústavu termomechaniky AV ČR. Ve své vědecké činnosti se specializuje na matematické modelování multifyzikálních procesů pomocí výpočetní dynamiky tekutin.