Pythagoriáda školní kolo

Pythagoriáda školní kolo

Školního kola soutěž z matematiky nazvanou Pythagoriáda se na naší škole již tradičně účastní řada studentek a studentů. Jejich výsledky následně slouží mj. k motivaci do studia matematiky. V letošním roce se účastnili studenti a studentky primy až kvarty. Do okresního kola postupují ti žáci, kteří získali z 15 úloh alespoň 10 bodů. V letošním roce skvěle uspěli v primě 9 z 23 všech postupujících v okrese (Gregušková Klára, Kopicová Magdaléna, Ngo Phuong Thao, Nguyen David, Popsimov Petr, Vaňas Mikuláš, Veselý Richard, Vozár Václav a Wildumetz Pavel), v sekundě postoupil Jiří Prešl, v tercii uspěli Kopicová Julie, Rypl Pavel a Vosmíková Kristýna a v kvartě Benešová Pavlína, Havlíček Štěpán a Jerie Vít.

Všem postupujícím do okresního kola blahopřejeme.