Hodina s buňkou – projekt biologie a výtvarné výchovy

Hodina s buňkou – projekt biologie a výtvarné výchovy

Všichni si určitě vzpomínáte, že jste se učili definici pojmu „buňka“ – základní stavební a funkční jednotka všech živých organismů. Buňka není vidět pouhým okem, nemůžeme ji uchopit a prozkoumat… má mikroskopické rozměry….

Toto učivo je náročné hlavně na nové pojmy v biologii, proto jsme v dnešní hodinách biologie v primě spojili fakta a kreativnost. Při týmové práci se studenti učili stavbu rostlinné a živočišné buňky a upevňovali si nové pojmy, aniž by probíhala klasická výuka.

Až budu ve čtvrtek zkoušet, určitě se nenajde žádný primán, který by neznal stavbu buňky.

Děkuji kolegyni Nikolce Dunkové za spolupráci.

Andrea Horčicová