Částečné zatmění Slunce

Částečné zatmění Slunce
Částečné zatmění Slunce. Proč nás fascinuje, proč se děje v relativně dlouhých intervalech od sebe a jaké druhy zatmění můžeme zažít. I na tyto otázky jsme odpovídali při pozorování zatmění v rámci otevřené dílny Technického klubu před Gymnáziem v Kadani. Celkem se přišlo na zatmění podívat necelé dvě stovky studentek, studentů a vyučujících včetně několika “cizinců a cizinek” z ulice.
Za dnešní podívanou může souhra pohybů 3 astronomických objektů (Měsíce, Země a Slunce). Největší zásluhu na zatmění má Měsíc, který je cca 400× blíže k Zemi než Slunce, zároveň je i 400× menší. Právě díky těmto poměrům může nastat situace, že Měsíc i Slunce na obloze zabírají přibližně stejně velikou plochu. Protože záleží z jakého úhlu zatmění pozorujete, tak vidíte jeden z druhů zatmění a v dnešním případě se jednalo právě o částečné zatmění.
Poděkování patří Liboru Šindelářovi za pomoc při sestavení dalekohledu. Hlavní pozorování pro veřejnost bylo s našimi zaměstnanci a studentem Honzou Beránkem na observatoři.
Tomáš Oršulák

Akce a vybavení je pořízeno z projektu “Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK” (ÚK IKAP A2), který je spolufinancován Evropskou unií.