Vítězka doplňujících voleb do školské rady

Vítězka doplňujících voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, oznamuje ředitel školy

vítězku doplňovacích voleb do školské rady za rodiče a zletilé žáky

Janu Čechovou

Děkuji všem hlasujícím za hlasování.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

ředitel školy