Kdo si hraje nezlobí

Kdo si hraje nezlobí

Po dlouhém plánování konečně nastal den, kdy se přeshraniční projekt Archeomontan opravdu spojil. Na Měděnci v místní hospůdce u pana Cádera, který nás mimo jiné provedl i štolou, se scházíme s kantory z českých a německých škol. Vysoká účast německých kolegů mne příjemně překvapila, stejně jako různorodost učitelů a jejich specializací.

Exkurze se zúčastnil tlumočník, ten naprosto úchvatně a plynně hovořil, dokázal vystihnout emoce i ironii přednášejících. Na úvod nás přivítal pan Michal Urban, který se zasloužil o zapsání Krušných hor do Seznamu světového dědictví UNESCO. Stručně a výstižně nás seznámil s bohatou historií Měděnce a okolí. Dále se slova chopil Kryštof Derner, archeolog, který se zabývá montánní archeologií (archeologie hornictví) a můžeme ho občas potkat i v Kadani na archeologických výzkumech. Ve své přednášce prezentoval výsledky archeologických výzkumů a techniky, kterými získávají informace. Následovala krátká pauza, aby si účastníci workshopu zchladili hlavy a vstřebali informace. Po přestávce upoutal pozornost všech Martin Šíl se svým povídáním o působení Archeoklubu a vzdělávání dětí. Velmi emotivní bylo krátké video dvou děvčat z kroužku o jejich lásce a nadšení k archeologii.

Nejzábavnější bylo vytváření kahanů, což bavilo i ty, které to původně neoslovilo. Kdo si hraje nezlobí tu opravdu platilo bez výjimky. Své výtvory bude možné si vyzvednout 5.6. na Dni archeologie na Měděnci, kam může zavítat i široká veřejnost. Před obědem jsme stihli krátkou diskuzi, každý ze škol měl možnost pozvat na své akce, říct jak archeologii zapojují do vyučování, případně se zeptat na nejasnosti.

Po obědě jsme se z tepla odebrali do prostor Štoly Panny Marie pomocné. Prošli jsme klasický okruh, viděli, jak masiv pracuje, a sledovali jsme rostliny a živočichy v důlním díle. Nakonec jsme všichni zase vyšli na povrch do tepla a plní zážitků jsme odjeli domů.

Anna Jůzová, 3.A