Výsledky maturitní zkoušek 2022

Výsledky maturitní zkoušek 2022

Maturitní zkoušky proběhly v jedné třídě osmiletého a jedné třídě čtyřletého studia. Studentky a studenti i přes dlouho trvající distanční výuku úspěšně prokázali své znalosti a všichni uspěli na první  pokus v jarním termínu. V letošním roce maturovalo ve dvou třídách 31 studentek a studentů (55 % má vyznamenání, 39 % samé jedničky a všichni ostatní prospěli). Mimo povinný předmět český jazyk a literatura byly letos nejčastější volbou u 13 maturantů biologie a základy společenských věd a za nimi s odstupem následovala chemie u 7 maturantů.  Nejčastější volbou byla kombinace biologie a chemie. Letošní ročník byl zajímavý také tím, že 13 maturantek a maturantů si nahradilo profilovou zkoušku z anglického jazyka FCE certifikátem na úrovni B2 a C1. Nejvíce zkoušek v letošním roce složil Alex James Horabin, nejlepší výsledky jak u profilové zkoušky, tak u společné části měli Nikola Razakowská z oktávy a Petr Smetana ze 4. A. Jejich spolužáci je však následovali s minimálním odstupem desetin procent z didaktických testů.

Pokud se podíváme na výsledky celých tříd ze všech zkoušek, pak je letošní ročník jeden z nejúspěšnějších v posledních 10 letech. Tento úspěch přišel po 1,5 roku trvající distanční či kombinované výuce a je výsledkem společného úsilí maturantů a maturantek a jejich rodin, učitelů a učitelek. Na závěr patří velké blahopřání a zároveň poděkování všem.

Tomáš Oršulák

Zastoupení známek u profilové maturitní zkoušky v letech 2016 – 2022