Detektivní román s velkým D

Detektivní román s velkým D

6. 12. se uskutečnilo předčítání mysteriózního románu pro třídu 3. A. Mohli jsme tak přičichnout k několika stranám knihy vyprávějící o nás a našich sousedech. Po sblížení se s jedním z autorových nejoblíbenějších úryvků a nastínění celého dění přišla na řadu část povídací.

Proč zrovna tento region? Jaký máte vztah k vystupujícím postavám? Jsou vůbec fiktivní? Je literát, který Vás motivuje a inspiruje? Všechny tyto otázky, a spousta dalších, padly na adresu spisovatele, novináře, absolventa našeho gymnázia. Získali jsme zákulisní informace o vzniku a tvorbě celého díla. Přednáška, laděná v rodinném kruhu, nesla po celou dobu příjemnou atmosféru. Proto jsme se nevyhnuli ani osobní zvídavosti ohledně spisovatelova osobního studentského života. Na závěr pro nás byla přichystána autogramiáda.

Opětované poděkování patří Stanislavu Dvořákovi za inspirativní chvíli darovanou literatuře. Za možnost se s Vámi seznámit. Děkujeme také Městské knihovně Kadaň, za poskytnutí prostředí vhodného pro tuto akci. Do třetice všeho dobrého… Naše poslední děkuji patří profesorce Bubelové za iniciativu a organizaci, díky níž vše proběhlo.

Nikol Kerdová