Na exkurzi za havíři

Na exkurzi za havíři

V rámci projektu ArcheoMontan se v pátek 8. 10. uskutečnila exkurze do štol na Měděnci, které předcházela přednáška o hornictví a hutnictví v Krušnohoří. Obou akcí se zúčastnili zejména studenti třetích ročníků. Na Měděnci jsme se sešli s naším odborným doprovodem Martinem Šílem, archeology Kryštofem Dernerem a Jiřím Crkalem a správcem štol Ivanem Cáderem. Před vstupem jsme se dozvěděli, co nás čeká, a prohlédli jsme si novou repliku rumpálu. V kopci už nám pan Cáder vykládá o historii dolování, vysvětluje nám život horníků a my stále postupujeme do středu Země. Díky jeho ochotě se dostáváme do míst, kam se běžní smrtelníci nedostanou. Vracíme se zpět a prohlídka končí, tam kde začala. Velká část skupiny běží na autobus a pár zájemců pokračuje do Horní Halže. Tam si zkoušíme terénní práci archeologů a odebíráme uhlíky z archeologicky důležité vrstvy, mezitím pan Crkal otevřel vstup do zhruba 70 metrů dlouhé štoly, kam se vydáváme zjistit další zajímavé informace. Přesouváme se k Černému Potoku, zde nám pod nohama chroupe důkaz činnosti horníků, a to struska. Archeologové nám dovolili odnést si vzorky, každý jsme jich měli plné kapsy. Některým se dokonce povedlo nalézt středověké střepy, které jsme poctivě odevzdali a zasáčkovali. Poté jsme se přesunuli na Kremsieger, kde dříve stála hornická osada. Zde nás čekala kratší procházka lesem, mířili jsme k prvnímu domu, ten byl ale oplocen, a tak jsme využili žebříku, který zde byl postaven. Kryštof Derner nám vyprávěl o archeologickém výzkumu a nálezech, které vypovídaly o bohatství rodiny, která zde žila. K dalšímu přesunu jsme využili bývalé cesty, u kterých se válela spousta středověkých střepů, ty už jsme si mohli nechat. Prošli jsme celou osadu a dostali se až k zapopílkované štole. Nakonec jsme se všichni rozloučili a domů se dostali živí a zdraví.

Děkujeme paní profesorce Shánělové, Kryštofu Dernerovi, Jiřímu Crkalovi, Ivanu Cáderovi, Martinu Šílovi a všem účastníkům exkurze.

Anna Jůzová

Na exkurzi za havíři