Tři králové

Tři králové

Už pátým rokem se studenti našeho gymnázia spolu se sdružením Radka podílejí na tříkrálové akci. Cílem této spolupráce je požehnat navštíveným místům jako je např. LDN nebo domov pro osoby se zdravotním postižením a svou přítomností tak osobně popřát do nového roku. V letošním roce se rolí Kašpara, Melichara a Baltazara ujali Hana Hanzlíková, Alex James Horabin a Bruno Mýtina.

Naše studenty na jejich cestě pravidelně provází Alena Benešová

Tři králové