Nejsem na světě sám

Nejsem na světě sám

Dr. Vlasta Šedá se svým synem Jiřím Šedým organizují již 11 let milou soutěž zaměřenou na výtvarné a literární počiny mladých lidí. V letošním roce v soutěži Nejsem na světě sám obsadila Adéla Sojková prestižní 2. místo, Veronika Andrášková 1. místo za originalitu, Jana Gavelková 3. místo za originalitu, Daniel Beníšek 3. místo za tvořivost, Jana Bílková 7. místo, František Chyba 13. místo, Kristýna Řeháková 15. místo (část literární, 11-15 let).

Marek Dobiáš 1. místo, Sebastian Klištinec 2. místo, Tereza Novotná 3. místo, Daniela Víznerová 4. místo, Linda Synková 5. místo, Zuzana Zelenková 7. místo, Barbora Vacková 8. místo, Stanislav Zelenka 9. místo, Daniela Lučanová 12. místo, Tomáš Hodyc 13. místo, Adéla Houdková 14. místo, Aneta Dosedlová 16. místo, Tereza Voráčová 17. místo, Kateřina Dobrá 18. místo, Gabriela Dvorská 19. místo a Adéla Markusová 20. místo (část literární, 16 a více let).

V kategorii 11-15 let se hodnotitelé rozhodli, že udělí dvě ceny poroty pro Barboru Jursíkovou a Jindřišku Milfaitovou.

Blahopřejeme vítězkám a vítězům! Děkujeme jejich profesorkám Lence De Bolle, Olze Živnůstkové a Monice Janotkové, které je připravily a pomohly jim obsadit taková krásná místa.

Na závěr jsme se dozvěděli, že letošní ročník byl poslední a tak závěrečné obrovské poděkování za těch 11 let patří i jim.

Za fotografie děkujeme našemu bývalému kolegovi Petru Kozelkovi.

Tomáš Oršulák

Nejsem na světě sám