Město Kadaň a Cíle udržitelného rozvoje

Město Kadaň a Cíle udržitelného rozvoje

Sekundány zajímalo, jestli se našemu městu daří plnit Cíle udržitelného rozvoje, které stanovil summit OSN na léta 2015 – 2030. V hodinách občanské nauky s p. Kupkovou cíle prodiskutovali, rozdělili si je a přemýšleli, jak by se konkrétní cíl dal řešit v Kadani. Zkusili navrhnout, jak by mohli své obci konkrétně pomoci.

Na besedu ochotně přišel Ing. Miroslav Jancák, pracovník Odboru životního prostředí MěÚ Kadaň.

Co žáky zajímalo? Např. jak donutit lidi, kteří se nechtějí vzdělávat a pracovat, aby nežili jen ze sociálních dávek. Jestli může Kadaň ohrozit nějaká katastrofa. Jak město šetří s vodou. Zda má město nějaký plán, kdyby bylo vody málo. Jestli znečištěné životní prostředí má vliv na obyvatele. Jaké problémy má město s bezdomovci. Jak to bude se zdroji energie do budoucna …

Ing. Jancák s přehledem odpovídal a přidal řadu dalších informací. Např. že pod koupalištěm město vybudovalo nádrže, v nichž se shromažďuje voda z pramenů a je využita k zalévání a pro hasiče. V Rooseveltových sadech se vrátí potok do svého původního koryta a obnoví se rybníčky. U Kadaňské Jeseně se využije stará vodárna jako zdroj vody…

Vyučovací hodina byla rychle pryč, žáci se dozvěděli se mnoho informací a hlavně dospěli i k návrhům, jak městu pomoci:

  • sázení stromků
  • sběr suchého starého pečiva pro zvířata v areálu Františkánského kláštera
  • pokračovat v péči o rybníček a pramen v Želině

Určitě se připojí i další třídy a padnou další návrhy.

Hana Kožíšková

Město Kadaň a Cíle udržitelného rozvoje