Spolupráce s Lesy ČR

Spolupráce s Lesy ČR

Lesní správa Klášterec nad Ohří nabízí pro základní školy vzdělávací program zaměřený na téma Les z různých pohledů – význam lesa, hospodaření v lese, lesní organismy, ochrana lesa apod.

Program probíhá přímo v lese v okolí osady Louchov, za doprovodu odborníků Lesní správy, kteří velmi zábavnou formou seznamují děti s konkrétními jevy. Děti si samy mohou vyzkoušet určování stáří stromů, výšky stromů, seznamují se s lesnickými mapami a pomůckami, prohlédnou si lýkožrouta a jeho požerky, naučí se určovat pobytové stopy od prasete divokého, strakapouda, jelena atd. Program je dobrou průpravou na soutěž YPEF (Young People in European Forests), které se naši starší studenti pravidelně zúčastňují s dobrými výsledky.

Naše škola využívá tuto programovou nabídku již několik let pro studenty sekundy. Letošní sekundáni vyjeli do lokality Louchov v pondělí 7. 10. za velmi chladného rána (zdejší ranní teplota byla kolem 5°C). Kolem desáté hodiny začalo vzduch prohřívat slunce a hned to bylo na pocitové teplotě znát! Někteří z nás odkládali oblečení a čepice. I letos jsme procházku zakončili opékáním buřtů.

Chtěla bych poděkovat panu Petru Hroudovi za vstřícnost, program a entusiasmus s jakým děti po lese provází!

Šárka Lendvorská