Exkurze do jaderné elektrárny Temelín

Exkurze do jaderné elektrárny Temelín

V rámci vzdělávacího projektu kraje Ústí nad Labem se třídy IV.A a oktáva zúčastnily v září 2019, za doprovodu paní profesorky Fišerové a pana profesora Bílka, exkurze do jaderné elektrárny Temelín.

Informační centrum

Po čtyřhodinové cestě autobusem se s ulehčením protáhneme a vyrážíme směrem k elektrárně Temelín. Nejprve se blíže seznamujeme s funkcí elektrárny pomocí videa v informačním centru, poté se jdeme přesvědčit přímo v praxi.

Jak to chodí v útrobách jaderného obra

Každý z nás před vstupem do objektu musí projít bezpečnostní bránou, která měří naši radioaktivitu. Po vstupu do budovy zahajujeme cestu průchodem v dlouhém koridoru. Z něj vidíme skvěle na všechny části elektrárny – od mohutných chladících věží až po dlouhé trubky a rozvodny vedoucí vzniklý proud. Naše prohlídka pokračuje v hale, kde se nachází generátor. Zajímavostí je, že všechny jeho části se vyráběly v České republice. Dále nahlédneme do simulační místnosti pozorovatelny. Máme štěstí, zrovna zde probíhá školení budoucích jaderných odborníků. ,,Směna zde trvá osm hodin, pracuje zde sedm osob a každá z nich má svou vlastní úlohu. Absolventi technických vysokých škol musejí projít řadou zkoušek, píši mimo jiné i psychologické testy. Je totiž důležité, aby budoucí pracovníci byli zvyklí vykonat přesné instrukce, kreativita nemá v tomto oboru místo. Nutné je též, aby se plně soustředili,” vysvětluje průvodkyně.

Co nás zajímalo

Po návratu z elektrárny se se zájmem ptáme. Nejvíce nás zajímá otázka jaderného odpadu. Radioaktivní odpad se nyní ukládá do obrovských barelů, které se testují, aby přežily výbuch, zemětřesení, celkově tvrdé nárazy atp. Při uzavírání víka pracují inženýři obzvlášť opatrně. Barely slouží jako mezistupeň. O trvalém úložišti se nyní jedná. Několik lokalit, většinou bývalé doly, se zdají býti vhodnými kandidáty. Současné úložiště se může užívat 60 let. 4% odpadu se opět zpracují a používají.

Na exkurzi jsme se dozvěděli nové informace, viděli jsme chod elektrárny a všichni se spokojeně vrátili domů.

Markéta Tudorová

foto: Lenka Fišerová

Exkurze do jaderné elektrárny Temelín