Naším společným cílem je úspěch každého studenta

Naším společným cílem je úspěch každého studenta

Již od začátku věříme, že každý student ve škole potřebuje  zažít úspěch. Každý student se může učit a může zažívat radost z poznávání, mimo školu i ve škole. Škola je tady proto, aby pomohla studentům zažívat radost z úspěchu co nejčastěji. Uvědomujeme si, že tento úkol není možný každý den dosáhnout zcela. Někdy mají studenti problémy mimo školu nebo se prostě nepodaří každý den vtáhnout studenty do výuky naplno. Na druhou stranu nám to nevadí, protože život ve škole a i život studenta je barevný a bohatý tím, že není stereotypní. Pro nás je největším úspěchem, pokud naučíme studenty stanovovat si vlastní cíle a prožít si plnění svých snů již na střední škole.

Tím nejmenším úspěchem je radost z dobře vykonané zkoušky a je celkem jedno, zda se jedná o písemnou nebo ústní zkoušku. Pro naši školu je specifické, že se snažíme mimo úspěchu ve škole nechat studentům zažít i úspěch v jiných oblastech života, které jsou sice se školou svázané, ale nejsou na školním úspěchu přímo závislé. V rámci školních úspěchů je možné zmínit největší úspěch – maturitní zkoušku, kterou u nás složí naprostá většina studentů. Zároveň ji složí s bodovým hodnocením, které je průměrně vyšší než u srovnatelných škol – gymnázií v regionu. V osmiletém studiu studenti během studují dosahují vyznamenání v přibližně 60 % případů u čtyřletého studia se jedná o 20 % studentů. Blízké ke školní výuce jsou úspěchy v soutěžích. Účastníme se především soutěží, kde je kvalita garantována Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. V rámci těchto soutěžích naši studenti dosahují vysoce nadprůměrných úspěchu, kterými překonávají i kvalitní gymnázia z celé České republiky a jsme dlouhodobě nejlepší v rámci Ústeckého kraje nebo obsazujeme druhé místo.

Posledním ze série úspěchu, kde studentům pomáháme je plnění jejich cílů v osobním životě. Z řady desítek případů vybereme ty mediálně nejznámější z poslední doby. Jakub a Ondra byli studenti třetího ročníku, když přišli s nápadem napsat učebnici anglického jazyky v rámci středoškolské odborné činnosti. Naši učitelé jim pomáhali s přípravou a testováním učebnice. Škola zajistila rodilého mluvčího, který působí jako pedagog na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Zároveň pomohla studentům z kontakty na recenzenta z Univerzity Karlovy a nakonec vydala na své náklady první vydání této učebnice. Studenti z učebnicí vyhráli celostátní kolo středoškolské odborné činnosti a byli oceněni městem jako nejlepší studenti města Kadaně.

 

Úspěšní studenti