Využití karty ISIC pro studentské slevy

Využití karty ISIC pro studentské slevy

Dobrý den,

rádi bychom vás oficiálně informovali o využití průkazů ISIC pro nárokování nově zaváděné slevy pro studenty ve veřejné dopravě.

Sleva v dopravě začne platit od 1. září 2018, činí 75 % z ceny běžného jízdného a dostane ji každý cestující ve věku od 6 do 18 let a každý žák/student od 18 do 26 let. Tyto podmínky platí ve veřejné linkové a železniční dopravě, a to bez omezení cíle cesty a bez jakéhokoliv časového omezení. Tato nová sleva tedy ruší dosavadní systém žákovského jízdného.

Prokázání nároku na slevu:

  • Cestující ve věku 6 – 15 let nárok na slevu neprokazují. Přesto doporučujeme mít při sobě průkaz ISIC pro případ nutnosti bližší věkové identifikace.
  • Cestující ve věku 15 -18 let prokazují věk, a to pomocí průkazu ISIC nebo jiného oficiálního dokladu.
  • Cestující ve věku 18 – 26 let prokazují status studenta, a to pomocí platného průkazu ISIC.

Možnost použití průkazu ISIC je zmíněna přímo ve výměru Ministerstva financí č. 02/2018 a blíže specifikována v Metodickém pokynu Ministerstva dopravy z 29.6.2018.

Tomáš Oršulák