Služby vyhledávače Google (Images, Books, Patents …)

Služby vyhledávače Google (Images, Books, Patents …)

Vyhledávat si vyzkoušel na Google určitě každý. Jak ale dostat z Google ještě více, vám pomůžou následující řádky …


Google Images

https://www.google.cz/imghp?hl=cs

Začneme nejjednodušším rozšířením vyhledávače o obrázky. Služba Google Obrázky pomáhá lidem při vyhledávání fotografií na internetu. Požadovanou fotografii naleznete přes zadání příslušného výrazu do vyhledávání, volbě kategorie „Obrázky“ a kliknutí na možnost zobrazení obrázku.

  


Google Kalkulačka

Kalkulačka je možná druhým nejpoužívanějším rozšířením vyhledávače. Věděli jste, ale že umí počítat i složité matematické rovnice nebo vykreslit grafy funkcí? Pokud ne, tak se mrkněte na obrázky a můžete si to vyzkoušet. Pozor na to, že kalkulačka je program a neumí rozpoznat chybu v zadání, pokud je matematicky v pořádku.

 

 


Google Books

https://books.google.cz/

Vyhledávejte knihy v úplném znění v nejucelenějším indexu na světě. Google Books je jedním z projektů firmy Google, kterým se snaží rozšířit vyhledávání informací mimo internet – na knihy a časopisy zveřejněné pouze v papírové podobě. Google skenuje knihy uložené v partnerských knihovnách (zejména na amerických univerzitách), ukládá snímky jejich stránek i automaticky převedený text ve své databázi a umožňuje v nich vyhledávání. Některé knihy, u kterých se předpokládá, že jsou kompletně volným dílem, je možné zobrazit a stáhnout kompletně.

Co tedy můžeme v Google Books zobrazit plně?

Mimo USA (včetně ČR) je možné zobrazit pouze díla vydaná do roku 1864. V USA existuje odlišnost. Vláda přistoupila k Bernským úmluvám později než jiné státy a vyhradila si, že díla vydaná do roku 1922 budou v USA volná bez ohledu na datum úmrtí autora. Uživatelům přistupujícím ke Google Books z USA se proto zobrazí plný text řady děl, vydaných až do roku 1922 včetně.

Vyhledávat můžete podobně jak při běžném hledání zadáním výrazu do vyhledávače. Zajímavou alternativou, která vám pomůže zpřístupnit i u nás nedostupná je aplikace na stránkách https://archive.org.

  


Google Scholar

https://scholar.google.cz/

Služba Google Scholar představuje jednoduchý způsob uceleného vyhledávání odborné literatury. Z jednoho místa můžete vyhledávat informace z mnoha oborů a zdrojů: recenzované články, dizertační práce, knihy, abstrakty a články, od akademických nakladatelství, odborných společností, archivů preprintů a dalších odborných organizací. Služba Google Scholar vám pomůže identifikovat ty nejrelevantnější zdroje na poli výzkumu.

 


Google Patents

https://patents.google.com

Určitě jste někdy chtěli vidět patent zajímavého vynálezu. Google Patents je internetový vyhledávač od Googlu, který indexuje patenty a patentové aplikace různých odpovědných úřadů.

  

Použité zdroje:

  • https://cs.wikisource.org
  • https://cs.wikipedia.org
  • https://www.ujep.cz