Osobnosti 19. století a 1. poloviny 20. století

Home / Historie / Osobnosti 19. století a 1. poloviny 20. století
Osobnosti

Od svého založení v roce 1803 představovalo kadaňské gymnázium (Gymnasium Caadanense) klíčovou vzdělávací a kulturní instituci rozsáhlé oblasti Kadaňska, kterou navštěvovali studenti nejen z Kadaně, ale též z Vejprt, Přísečnice, Kovářské, Perštejna, Klášterce, Radonic, Vilémova, Mašťova či Doupova. Gymnázium významně přispívalo k vytváření kadaňských městských a regionálních elit, zdejší absolventi mířili na důležité středoevropské univerzity v Praze, Vídni, Innsbrucku, Mnichově, Lipsku a Berlíně.

Za dvě století existence kadaňského gymnázia, nejprve německého a později českého, se v jeho pedagogickém sboru i mezi studenty objevila řada vědecky erudovaných a mravně obdivuhodných osobností, Čechů, Němců a Židů, jejichž význam dalece přesáhl hranice českých zemí a střední Evropy.

Osobnosti Gymnázia představují pozoruhodné osobnosti, v jejichž osudech se zrcadlí bouřlivé dějiny 19. a 20. století. Najdeme mezi nimi umělce, vědce, církevní osobnosti, filantropy nebo také bojovníky proti nacismu.

Howorka Franciscus Wenzel – (1851-1913) pedagog, přírodovědec, autor učebnice rybářství a propagátor lososů v Ohři
P. Virgil Grimmich – (1861-1903) filozof, teolog, profesor na univerzitě ve Vídni a Praze
Karl Wilhelm Gawalowski – (1861-1945) spisovatel, knihovník, ředitel štýrské zemské knihovny
Karl Prodinger – (1875-1948) pedagog (1902-1905 profesor na kadaňském gymnáziu), alpinista
Carl Furtmüller – (1880-1951) pedagog a propagátor individuální psychologie
Victor Hadwiger – (1878-1911) básník, spisovatel a literární expresionista
Josef Henrich – (1879-1943) lesní inženýr, ochránce přírody a spisovatel
Theodor Innitzer – (1875-1955) kardinál a vídeňský arcibiskup
Alfred Kleinberg – (1881-1939) gymnaziální profesor a odpůrce nacionálního socialismu
Josef Wilhelm Löschner – (1809-1888) průkopník moderní evropské balneologie
Johann Nepomuk Oettl – (1801-1866) zakladatel moderního českého včelařství
Robert Anton Pöpl – (1812-1866) františkánský kněz, vzdělanec a otec sirotků
Josef Chaim Sagher – (1875-1946) sionista a poslední kadaňský rabín
Walter Serner – (1889-1942) spisovatel a spoluzakladatel dadaismu
Heribert Sturm – (1879-1981) historik, vlastivědec a archivář
Hugo Karl Tippmann – (1875-1942) americký básník a žurnalista

Osobnosti Gymnázia