SOČ nejnáročnější středoškolská soutěž?

SOČ nejnáročnější středoškolská soutěž?

Zdá se, že ano. V okresním kole Středoškolské odborné činnosti se letos sešlo jen 5 prací ze 2 škol, do kola krajského postoupily 2. Jedním z postupujících je náš student, Jiří Klepp, který soutěží v oboru Geologie a geografie. Zabýval se nedávno objevenou mineralogickou lokalitou vzácného nerostu scheelitu. Pro laika je zajímavý tím, že ačkoli není lehce rozpoznatelný od vzhledově podobných bělavých nerostů, po ozáření UV světlem svítí modře. Lokalitu autor zdokumentoval, odebral vzorky nerostů a určil je. Shromáždil poznatky o dalších 6 lokalitách téhož nerostu ve středních Krušných horách. Jakmile se objev lokality zveřejnil na internetu, stala se centrem nájezdů sběratelů, kteří ji devastují. Jirkova práce je cenná tím, že lokalitu zdokumentoval před tím, než bude pravděpodobně zničena.

Uspět v SOČ znamená průměrně roční práci na vybraném tématu, dodržení zásad odborného zpracování jako na vysoké škole, cení se neotřelý nápad a co největší vlastní zapojení. Je to namáhavé, ale úspěšní studenti mají snazší vstup na vysoké školy a bez problémů zvládnout budoucí bakalářskou práci.

Kdo z našich studentů se statečně zapojí do SOČ na příští rok?

Hana Kožíšková