Vybíráte si z široké nabídky studijních směrů

Svůj obor u nás najde opravdu každý. S velkým množstvím specializací souvisí i široká nabídka předmětů. Po 3. ročníku se u nás můžete specializovat v přírodovědném nebo humanitním směru. Oba tyto směry můžete rozšířit o jazykový nebo matematický směr. Celkem lze tedy vystudovat až 4 různé směry, které vám pomohou při výběru vysoké školy. Mimo tyto hlavní směry se lze hlouběji zaměřit na umělecké nebo technické předměty.

Humanitně-jazykový

16 hodin českého jazyka | 14-18 hodin anglického jazyka nebo 12-16 hodin druhého cizího jazyka | 14 hodin hodin matematiky | 10-12 hodin zeměpisu, ZSV nebo dějepisu | 4-8 hodin estetické výchovy (umění a kultury)

Humanitně-matematický

16 hodin českého jazyka | 14 hodin anglického jazyka nebo 12 hodin druhého cizího jazyka | 18 hodin hodin matematiky | 10-12 hodin zeměpisu, ZSV nebo dějepisu | 4-8 hodin estetické výchovy (umění a kultury)

Přírodovědně-jazykový

16 hodin českého jazyka | 14-18 hodin anglického jazyka nebo 12-16 hodin druhého cizího jazyka | 14-18 hodin hodin matematiky | 10,5-12,5 hodin fyziky nebo biologie | 11-13 hodin chemie

Přírodovědně-matematický

16 hodin českého jazyka | 14 hodin anglického jazyka nebo 12 hodin druhého cizího jazyka | 18-22 hodin matematiky | 10,5-12,5 hodin fyziky nebo biologie | 11-13 hodin chemie