Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 055/50R/2018 Rady Ústeckého kraje,

Výsledky 2. kola voleb do Školské rady

Gymnázia Kadaň

Zvolení členové za pedagogické pracovníky:

Mgr. Alena Benešová

Mgr. Martina Truhlářová

Zvolení členové za rodiče a zletilé žáky

Jana Čechová

Iveta Ferencová

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel Gymnázia Kadaň