Celostátní finále chemické olympiády

Celostátní finále chemické olympiády

V pondělí 29.1. bylo v brněnské hvězdárně slavnostně zahájeno národní kolo 60. ročníku chemické olympiády. Součástí zahájení bylo několik proslovů, ale i promítání 3D filmu o vesmírné sondě Voyager 2.

Druhý den ráno po příjemně stráveném společenském večeru jsme vyrazili na půdu VUT. Následovalo totiž tříhodinové psaní testu, který se skládal ze dvou částí – organické a anorganické chemie. Organická chemie se mi řešila tedy podstatně lépe. Odpoledne si pro nás organizátoři připravili exkurzi do firmy Synthon nacházející se v pár kilometrů vzdáleném Blansku. Viděli jsme zde, jak se v laboratořích vyvíjejí, ale i v halách průmyslově vyrábějí léky. Večer na nás na hotelu čekal hospodský kvíz, který se ovšem netýkal pouze chemie.

Středeční dopoledne jsme strávili v prostorách laboratoří SPŠCH plněním praktického úkolu, na nějž jsme měli také tři hodiny času. Práce v laboratoři byla o něco náročnější než v předešlých kolech, ale zato se nesla v duchu krásných pestrých barev. Po přesunu na VUT pro nás byla nachystaná prohlídka chemické fakulty VUT a diskuse s autory úloh. Následně jsme strávili dvě hodiny sportovními hrami a večer jsme se odměnili návštěvou centra Brna.

Ve čtvrtek jsme olympiádu slavnostně zakončili vyhlášením a pak už jsme se mohli vydat na cestu domů. V obrovské konkurenci jsem skončila na 29. místě. Národní kolo pro mě bylo neskutečným zážitkem. Nesmírně jsem si celý týden užila, dozvěděla jsem se spoustu nových informací a k tomu si odvážím nově získaná přátelství.

Melánie Maliňaková, 3. A