Němčina v praxi na společném setkání se studenty z Evangelického gymnázia z Annabergu

Němčina v praxi na společném setkání se studenty z Evangelického gymnázia z Annabergu

V úterý se naše gymnázium stalo hostitelem studentů z Evangelického gymnázia v Annabergu. Celkem 27 nadšených mladých lidí se zúčastnilo tohoto vzájemného setkání, které prohloubilo spolupráci v rámci společného projektu.

Po oficiálním uvítání a seznámením s programem, jsme se věnovali pokračování v našem projektu. Česko-německé skupiny se spojily a začaly se věnovat bližšímu poznávání naší školy. Během této části projektu měli studenti příležitost prozkoumat budovu, objevovat v ní zajímavá místa a společně pracovat na tvorbě videí.

Důraz byl kladen na vzájemném porozumění a komunikaci mezi českými a německými studenty. Skupiny pracovaly společně na plnění zadaných úkolů, což nejen posílilo jejich týmovou spolupráci, ale také podporovalo mezikulturní výměnu a jazykové dovednosti.

Poté jsme se vydali na prohlídku města v doprovodu naší výborné průvodkyně, Kláry Sojkové z oktávy. Prohlídka nejenže zahrnovala krásné památky a zajímavá místa v Kadani, ale také odhalila historii města. Nejvíc studenty z naší partnerské školy zaujala Katova ulička a v době adventu vánoční výzdoba náměstí.

Samozřejmě spolupráce s Evangelickým gymnáziem z Annabergu nekončí! S německými kolegyněmi jsme se domluvili na zapojení nových studentů z obou gymnázií v novém školním roce.
Děkuji vybraným studentům z 8.O, 6.O a 3.B za jejich skvělou práci během projektu a přípravu.

V příštím roce pokračujeme hned na podzim a naši studenti se mohou těšit na výjezd v prosinci, který bude spojený s návštěvou tradičního vánočního trhu v Annabergu.

Mgr. Andrea Horčicová