Pradědova válka, beseda s Liborem Michalcem

Pradědova válka, beseda s Liborem Michalcem

Ve čtvrtek 16. listopadu studenti septimy a 3.B vyslechli přednášku spisovatele, novináře a cestovatele Libora Michalce, který mluvil o své knize Pradědova válka. František Michalec psal během čtyř válečných let pohlednice a dopisy své manželce Aničce. Měl to štěstí, že po celou dobu působil jako velitel zásobovacího oddílu, přesto podával svědectví o hrůzách haličské a italské fronty. Výjimečné je, že s sebou vozil fotografický přístroj i materiál na vyvolávání. Lístků a fotografií nakonec poslal kolem tisíce, psal skoro denně. Jeho dopisy se dochovaly, i pečlivě popsané fotografie ve třech albech. Originální skleněné destičky se bohužel před pár lety ztratily. Libor Michalec v knize např. přiblížil válečné Vánoce, dvě Aniny  návštěvy manžela na frontě, problémy s cenzurou, válečné recepty. Mnohé nevyřčené zůstalo mezi řádky. Pradědova válka vyšla roku 2018 při příležitosti stých oslav konce Velké války a přednáška byla pro kadaňské studenty zajímavým a netradičním pohledem na první světovou válku.

Marcela Svejkovská

Akce byla podpořena z projektu GYMKA 2024, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004804