Profesní orientace – Bc. Klára Bradová, studentka VŠE v Praze

Profesní orientace  – Bc. Klára Bradová, studentka VŠE v Praze

I letos se napříč třetími ročníky realizuje projekt přibližující studium vysoké školy právě očima studentů. Jako první k nám zavítala studentka VŠE – Bc. Klára Bradová. Naši studenti se dozvěděli zajímavosti nejen o samotném studiu na vysoké škole, ale slyšeli také o dalších možnostech a příležitostech, které jim vysokoškolský život nabízí.

V závěru přednášky proběhla také kratší forma diskuze.

Klárko, děkujeme! 🙂
Sabina Fejsáková