Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách

Dne 19.  června se na naší škole uskutečnil výchovně vzdělávací program Tonda Obal na cestách od společnosti EKO-KOM. Cílem tohoto programu bylo podpořit u žáků vědomí odpovědnosti za životní prostředí a uvědomění si důležitosti třídění odpadů. Program byl určen žákům nižšího gymnázia a 1. A. Žáci během jedné vyučovací hodiny rozeznávali základní druhy odpadu, ujasňovali si, který odpad patří do které popelnice. Při besedách nezůstalo pouze u třídění odpadu, ale mnoho užitečných i nových informací bylo věnováno rovněž recyklaci – opětovnému využití odpadů jako surovin pro výrobky z recyklovaných materiálů, ale i například spalovnám, které nově vznikají i v celé České republice.

Překvapením pro mnoho žáků bylo, že se z vytříděného plastového odpadu dá vyrobit například materiál pro výrobu laviček na hřišti, tobogánů v bazénu, výplní do bund a spacáků a mnoho dalšího. Tonda Obal na cestách vznikl ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Naše primánka Klárka Gregušková zhodnotila program těmito slovy:

„Myslím si, že přednáška byla velice inspirativní a naučná a moc se nám líbila. Dozvěděli jsme se spoust nových a zajímavých informací. Naučili jsme se podrobněji, jak třídit odpad i s ukázkami a přesným vysvětlením. Tato přednáška nám také ukázala, jak můžeme přispět k ochraně životního prostředí a jaké výhody, ale i  nevýhody to může mít pro nás, ale i pro naši planetu. „

Děkuji Klárce za hezký příspěvek.

Mgr. Andrea Horčicová