Geologická exkurze v Jáchymově

Geologická exkurze v Jáchymově

Obsahem učiva biologie v kvartě jsou témata fyzické geografie jako mineralogie, krystalografie či petrologie, a proto si kvartáni 11. 5. zpestřili výuku  výjezdem do nedalekého podkrušnohorského hornického města Jáchymov.

Nejprve studenti společně s průvodkyní prošli expozice v místním muzeu nacházejícím se v domě, který až do 17. století sloužil jako Královská mincovna. Dozvěděli se zde spoustu zajímavých informací:

  • kromě Jáchymova se stříbrné mince razily ještě v dalších dvou českých městech – Kutné Hoře a Jihlavě.
  • název amerického dolaru se inspiroval v Jáchymovském tolaru.
  • v době největšího rozkvětu byl Jáchymov po Praze druhým největším městem Českého království s 18 tisíci obyvateli.

Kromě mincovnictví byla v muzeu k vidění mineralogická sbírka zajímavá tím, že se jedná o druhově nejpestřejší sbírku minerálů nalezených právě v oblasti Jáchymova. Některé z těchto minerálů dostaly neobvyklé názvy: Kaňkit, Mixit, Torbenit.

Těžba stříbra byla později nahrazena těžbou dalších vzácných prvků jako olovo, arsen, kobalt a zejména pak minerál smolinec, ve kterém manželé Curierovi objevili nové prvky polonium a radium.

Druhou částí exkurze byla návštěva Štoly č.1, která byla ražena v rámci průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly nechvalně spojenými s érou pracovních táborů pro politické vězně v padesátých letech minulého století. Studenti se dozvěděli o těžkém životě lidí v těchto táborech, o tom kam putoval zdejší kvalitní uran a z čeho vychází slovo označující zdejší vězně MUKL.

Šárka Lendvorská