Restaurátorské práce v praxi

Restaurátorské práce v praxi

V rámci dějepisu si žáci ze sekundy vyzkoušeli restaurátorské práce přímo v terénu. Po úvodních informacích, které obdrželi žáci v prostorách kostela františkánského kláštera, dostali sekundáni k dispozici základní nástroje a sami si vyzkoušeli restaurátorské odkrývání.

Sabina Fejsáková