Jak vyloupit národní banku?

Jak vyloupit národní banku?

V pátek jsme měli možnost navštívit Českou národní banku a dozvědět se něco o vývoji peněz, vlivu tolaru na vznik dolaru, potěžkat zlatou 12 kg cihličku a na vlastní oči vidět nedobytné trezorové dveře.
Největší perlou ale zřejmě byla zlatá 130 kg mince – 2. největší zlatá mince na světě s výrobní hodnotou 180 milionů a nominální hodnotou 100 milionů korun, kterou jsme mohli obdivovat z bezprostřední blízkosti.

Navzdory špatnému počasí jsme si výlet užili.

Třídy 2.A a 2.B