Návštěva Židovského muzea v Praze

Návštěva Židovského muzea v Praze

Ve čtvrtek 23. února 2023 odjely třídy sexta a 3.A na prohlídku starého židovského města. Začali jsme ve Vzdělávacím oddělení Židovského muzea a absolvovali workshop o stereotypech. Pak nás čekala prohlídka Staronové a Pinkasovy synagogy, čas jsme strávili na židovském hřbitově a exkurzi ukončili ve Španělské synagoze. Studenty doprovázely a fotografovaly Sabina Fejsáková a Marcela Svejkovská.

 „Jedním ze symbolů judaismu je menora (sedmiramenný svícen), který se nezapaluje, ale místo něj svítí věčné světlo zavěšené před svatostánkem.“ Natálie

„Tento výlet se mi hodně líbil a dozvěděla jsem se a viděla spoustu nových věcí, akorát mě překvapilo, že jen kluci musí mít v synagogách pokrývku hlavy.“ Galiana

„Nebyla to naše první zkušenost s židovským tématem, avšak byla to zajímavá a putová prohlídka. Dozvěděli jsme se o způsobu fungování synagogy a modlení židů. Nejvíce se nám pak líbila staronová synagoga a židovský hřbitov.“ Linh, Julie, Martin

„Ženy měly postranní místnosti synagogy, kde mohly poslouchat “kázáni”, ale moc toho neviděly, nemusely tam chodit pravidelně a nebyla to pro ně povinnost.“ Bára

„Nikdy bych neřekl, že v Praze existuje takové místo s takovou atmosférou. Obzvláště na mě zapůsobila exkurze po židovském hřbitově. Ta představa, že na tak malém hřbitově je pohřbeno přibližně 100 000 Židů a že jsou pohřbení v deseti vrstvách kvůli místu, tak to si nejde ani představit. Věděl jsem, že za války  zemřelo mnoho československých Židů, ale netušil jsem, že z přibližně 118 000 Židů, co zde žilo ještě za první republiky, tak se jejich počet snížil do dnešních 4000. Často si o tomto tématu vyhledávám informace, ale vidět to naživo je velký zážitek. Netušil jsem, že muži musí v synagoze nosit povinně jarmulku, nebo jinou pokrývku hlavy. Ani že v Česku je nejstarší synagoga ve střední Evropě. Nikdy jsem v židovském městě nebyl a jsem rád, že jsem se exkurze zúčastnil.“ Jakub