Badatelská výuka pro družinu 3. ZŠ Kadaň

Badatelská výuka pro družinu 3. ZŠ Kadaň

Po spolupráci s mateřskými školami Olgy Havlové a Hvězdička, jsme připravili další badatelskou výuku pro družinové děti 1. – 4. třídy z 3. ZŠ Kadaň, kteří v pátek 18. 11. trávily čas ředitelského volna ve škole. Program byl zaměřený na robotiku, ekologii, biologii a i trochu malý pokus, kdy jsme v zimě vyčarovali rozkvetlou louku.

Pan ředitel všechny zaujal povídáním o robotech a virtuální realitě. Děti společně se studenty našeho gymnázia vytvářely cesty a příkazy pro roboty, v ekologii třídily odpad, hledaly odpovědi na záludné otázky, skládaly puzzle vývojových stádií žáby, mravence a včely, přiřazovaly stromům jejich listy a plody, úspěšně řešily rébusy, doplňovačky a plnily plno dalších zajímavých úkolů s velkým nadšením.

Také jsme si povídali o živočiších v naší přírodě. Děti byly moc šikovné a některé nás velmi překvapily, jak dobře znají živočichy našich lesů – např. kde žijí, čím se živí a dokázaly přiřadit k živočichům jejich stopy, které zanechávají v přírodě.
Naši studenti se na chvíli stali učiteli, skvěle se starali o děti a velice hezky s nimi pracovali.

Děkuji všem studentům, kteří se do badatelské výuky zapojili.

Už se všichni těšíme na další projekty s MŠ a ZŠ v Kadani.

Mgr. Andrea Horčicová