Kirwitzerův den 2022

Kirwitzerův den 2022

V letošním roce jsme se stali oficiálními spolupořadateli 18. ročníku Kirwitzerova dne. Jedná se o sérii popularizačních přednášek s vědeckou tématikou. Kadaňský rodák Václav Pantaleon Kirwitzer (1588 – 1626) byl astronomem a misionářem v jihovýchodní Asii (více viz odkaz na wikipedii – https://goo.gl/z8FUfT, v srpnu 2018 přijel do Kadaně přednášet prof. Ramesh Kapoor z Indického institutu astrofyziky v Bengalúru o Kirwitzerových pozorováních komet v roce 1618 v Indii s důkazem, že šlo o první zdokumentované pozorování dalekohledem mimo Evropu). V minulých letech přednášel na Kirwitzerově dni např. prof. Vladimír Karas (o černých dírách), prof. Cyril Höschl (o vrozeném a naučeném), prof. Jiří Podolský (o Einsteinově dynamické teorii světa) či prof. Karel Segeth (o přínosu Jeana Fouriera matematice). Předchozích ročníků Kirwitzerova dne se zúčastnili např. prof. Petr Kulhánek, prof. Stanislav Komárek, prof. Jaroslav Petr, prof. Helena Illnerová, prof. Eugen Strouhal, prof. Jan Palouš, prof. Jan Sokol, prof. Petr Vopěnka, prof. Josef Krob, prof. Jan Royt, prof. Jaroslav Mokrý, prof. Jiří Patočka, doc. Jan Kirschner a mnozí další.

V sobotu 29. října vystoupili v refektáři františkánského kláštera dva odborníci (geograf a archeolog), kteří nás seznámili s popularizačními přednáškami na témata zaměřená na získávání a zpracování kamenných surovin pravěku doc. PhDr. Miroslavem Popelkou a na přiblížení života v papuánské vesnici doc. PhDr. RNDr. Janem D. Bláhou, Ph.D.

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (odkaz na pracoviště)

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (odkaz na pracoviště)

Děkujeme městu Kadaň a konkrétně otci celé akce Janu Losenickému za možnost tuto akci spolu s Muzeem města Kadaně pořádat.