Další úspěch studentů kadaňského gymnázia v Ekologické olympiádě

Další úspěch studentů kadaňského gymnázia v Ekologické olympiádě

Je krásné se zúčastnit, ale ještě krásnější je zvítězit; je těžké zvítězit, ale ještě těžší je vítězství obhájit. A přesně to se podařilo našim studentům v krajském kole Ekologické olympiády, které proběhlo o víkendu 7. – 9. října 2022 v Ústí nad Labem.

Nikdo neskrývá, že Ekologická olympiáda je soutěž náročná, a to v mnoha ohledech. Její účastníci musí prokázat jak své teoretické znalosti v páteční poznávačce přírodnin a testu ze znalosti přírody a ekologie obecně a problematiky ochrany a tvorby životního prostředí speciálně, tak své dovednosti v sobotním celodenním praktickém úkolu, kde musí navíc uplatnit svou všímavost, představivost, zručnost, komunikativnost a v neposlední řadě i pečlivost při jeho vypracování. Navíc musí obětovat volný víkend a nesmí se bát přespání na podlaze ve spacím pytli na karimatce (což se týká i jejich pedagogického doprovodu). Naštěstí na to nejsou sami, je to soutěž tříčlenných týmů, které jsme letos do soutěže vyslali tři, pod vedením – jako ostatně v posledním čtvrtstoletí vždy – učitele biologie a chemie Ivana Bílka.

Loňský vítězný tým v sestavě Adéla Houdková, Jan Beránek a František Chyba se rozpadl, zůstala z něj jen Adéla, která si pod svá křídla vzala dvě mladé naděje z nižších ročníků, Melánii Maliňakovou a Janu Gavelekovou. A sázka na kombinaci zkušenosti a dravého mládí se vyplatila, bylo to právě toto družstvo, které celou olympiádu (a navíc s obrovským bodovým náskokem) ovládlo. V ostré konkurenci se neztratily ani naše další dva týmy, na devátém a desátém místě porazily většinu svých soupeřů, často ze škol větších než naše nebo na přírodu či životní prostředí zaměřených.

Kromě vlastní soutěže, která již sama o sobě byla obrovskou zkušeností, se mohli účastníci olympiády seznámit s možnostmi studia na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, jejíž pracovníci se podíleli na přípravě i průběhu soutěžních úkolů, a prohlédli si moderně vybavené laboratoře ve zbrusu nové budově Centra přírodovědných a technických oborů UJEP (kde je, mimochodem, chemickou laboratoří provázel jejich starší kolega, který asi před 15 lety na Ekologické olympiádě sám soutěžil v dresu sousedního kláštereckého gymnázia). Večery zbývaly na přednášky a individuální doprovodné soutěže a samozřejmě i na navazování přátelství s podobně zaměřenými studenty z jiných škol Ústeckého kraje. Kdo ví, možná se za pár let potkají jako spolužáci na vysoké škole, třeba právě FŽP UJEP, a s úsměvem zavzpomínají na příhody z olympiády, jako třeba zapadnutí až po kolena do bahna na dně vypuštěného rybníku…

Jen škoda, že si obě mladší vítězky nemohly užít svou minutu slávy v neděli ráno při předávání medailí – v té době už, jako dívky mnohostranných zájmů, nastupovaly na florbalovém turnaji (a jak jsme slyšeli, i tam s velmi pěknými výsledky). Ale nevadí, šance ještě bude, vždyť už za rok je tu olympiáda znovu!

Ivan Bílek