Nejlepší v ekologii

Nejlepší v ekologii

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce. Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody (ČSOP).

Na Ekologické olympiádě naše škola historicky soutěží řadu let. Dvakrát jsme se v Kadani stali pořadateli krajského finále a dodnes na památku zdobí naši zahrady dva vzácné stromy. Soutěží tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují svoji školu. Na všech úrovních se soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin, …) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

V letošním roce se finále odehrálo o tomto víkendu na naši partnerské univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Spolupořadatelem se stala Fakulta životního prostředí této univerzity. V soutěži nás reprezentovaly dva týmy složené ze septimy a 3. A a studenty doprovázel náš nejzkušenější biolog profesor Ivan Bílek.

TÝM: Jan Beránek | Adéla Houdková | František Chyba
TÝM: Vojtěch Fišer | Jiří Srkal | Lucie Vršková

Oba týmy dosáhly skvělých výsledků a s přehledem překonaly konkurenci z jiných gymnázií. Tým Honzy, Adély a Františka obsadil tu nejcennější příčku a s odstupem 20 -30 bodů bodů ho následovaly týmy ze Schola Humanitas, Gymnázia Lovosice, Gymnázia Teplice…  Druhý tým Vojty, Jirky a Lucky se umístil na parádním 6. místě a tím se oba týmy a naše škola stala nejlepší v Ústeckém kraji. Oba týmy musely zpracovat odborné práce na zadaná téma. První tým navrhoval revitalizaci kampusu UJEP a druhý tým se zabýval kvalitou života v Ústí nad Labem. Návrhy na revitalizaci kampusu byly natolik zajímavé, že se možná budou nakonec i realizovat.

Blahopřejeme našim studentkám a studentům a děkujeme panu profesorovi Ivanu Bílkovi.

Tomáš Oršulák

Vítězný tým (Adéla Houdková, Jan Beránek, František Chyba)