Jak si seznamovací akci užil první ročník Kadaňského gymnázia?

Jak si seznamovací akci užil první ročník Kadaňského gymnázia?

Za nás si myslím, že nás seznamovací akce sblížila už od prvního dne. Zde jsme si již utvořili kamarády na další čtyři roky. S našimi třídními profesorkami jsme se poznali mnohem lépe a doufáme, že to s námi zvládnou.

První den nástupu na gymnázium jsme se všichni báli, ale dopadlo to dobře. Od pana ředitele jsme dostali pamětní list a šli na autobusové nádraží. A pak hurá! Jeli jsme na Boží dar.

Odpoledne byla procházka s různými úkoly. Byli jsme rozdělení do států. Poslední úkol byl vytvořit básničku nebo povídku na určité téma. Všem se básničky a povídka líbili. Večer byla stezka odvahy s malými primány. Někteří se báli, někteří ne. Po vydatném dni jsme byli všichni unavení, ale příjemně naladěni. Šli jsme spát, ale hned nás zarazila tvrdost postelí. Mírně jsme se vylekali, ale zvládli jsme to. Ráno jsme se vzbudili rozladění a rozlámaní. Nasnídali jsme se a vrhli se do víru netradičních sportovních her. Přenášení brambor mezi nohami, pohyb s dřevěnými chodítky atd. no stálo to za to. Po dobrém obědě, jsme šli procházkovým krokem na rozhlednu. Večerní program byl zajímavý, primáni měli pro nás vymyšlené různé hry a 1. B pak předvedla komedii “Co na to 1. B?”. Všichni se zapojili a moc si to užili. Žáci pomalu usínali a tak se vydali do svých tvrdých postelí.

Ráno po probuzení byla snídaně formou bufetu a pak hra od 1.A. Výherci dostali pendreky. Mňam. Po rozmluvě s třídními profesorkami, jsme si zabalili a nasedli do autobusu. A hurá domů! Rodiče už na nás čekali s nadšením. A tak skončil náš adaptační kurz.

Natálie Bartoňová, 1. B